این شرکت افتخار دارد نماینده  آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی زر آزما ماهان در استان یزد می باشد. لذا از کلیه معدن داران دعوت میشود تا کلیه نمونه های آنالیزی خود را جهت ارسال به این آزمایشگاه به دفتر این شرکت واقع در یزد – صفاییه – میدان فرهنگ ( نعل اسبی) – بلوار آیت الله خاتمی – پلاک ۶۵ تحویل دهند.

انجام آنالیز های یر برای آزمایشگاه مقدور می باشد